฿490.00

กระเป๋าข้องมงคล ของพื้นบ้านไทยที่สนับสนุนงานฝีมือของชาวบ้าน ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อกระจายรายได้สู่สังคม

ที่วัสดุทำขึ้นมาอย่างประณีตด้วยไม้ไผ่และผักตบชวา นอกจากสามาถนำมาประยุกต์เป็นกระเป๋าได้แล้ว

ยังสามารถนำมาเป็นของมลคลแต่งบ้านได้อีกด้วย โดยสมัยโบราณเชื่อว่า บ้านไหนที่มี ข้อง จะสามารถเก็บเงินอยู่ทำมาค้าขายคล่อง